preskoči na sadržaj

Osnovna škola Dr. Branimira Markovića Ravna Gora

Vjeronauk

Izborna nastava za učenike od 1. do 8. razreda


NOSITELJ:

 • Ana Majnarić Radošević

CILJ:

 • Sustavno i što cjelovitije, dijeloški i ekumenski vrlo otvoreno upoznavanje katoličke vjere u svim njezinim bitnim dimenzijama.

 • Sustavno i skladno teološko-ekleziološko i antropološko-pedagoško povezivanje Božje objave i tradicije Crkve s iskustvom vjeroučenika.

 • Senzibilizirati učenike za religioznu dimenziju koja prožima i nadilazi sve dimenzije čovjekova bića, tj. razvijati kod učenika osjetljivost za otvorenost prema transcedenciji u najširem smislu, te za njegovu otvorenost i njegov odnos prema Bogu što dolazi do izražaja i u čovjekovu spoznavanju, doživljavanju i njegovu djelovanju.

 • Osposobljavati učenike za postavljane pitanja o cjelini i najdubljem smislu čovjekova života i svijeta, te za odgovaranje na pitanja u svjetlu poruke i iskustva kršćanske vjere.

 • Pomoći učenicima u odgovornom, kvalitetnom i kreativnom oblikovanju vlastitog, pojedinačnog i zajedničkog općeljudskog i vjerničkog života u odnosu prema sebi, drugima, društvu i svijetu općenito, te na poseban način prema Bogu.

NAMJENA:

 • Otkriti tragove najdubljeg smisla čovjekova života.

 • Izgraditi otvorenost prema transcendenciji, ljudskoj krhkosti i veličini Božje vječnosti.

 • Izgraditi i ostvariti zrelu ljudsku i vjerničku osobnost u svim dimenzijama čovjekova života: tjelesnoj, duševnoj i duhovnoj razini.

NAČIN REALIZACIJE:   

 • analiza biblijskih i drugih tekstova

 • razgovor, debate,

 • izrada pps, 

 • likovne, kreativne radionice,

 • igra asocijacije,promišljanja i  pronalaženja

 • analiza fotografija,

 • korištenje raznovrsnih medija komunikacije,

 • izrada panoa i mentalnih mapa,

 • kvizovi znanja,

 • grupni i individualni rad,

 • prigodno obilježavanje crkvenih i državnih blagdana i praznika

 • učionička i izvanučionička nastava, integrirni dani


Njemački jezik

Kurikulumsko područje

Jezično-komunikacijsko područje

IZBORNA NASTAVA NJEMAČKOGA JEZIKA

 1. Ciklus (razred)

I. – III. ciklus ( 4. – 8. r. )

 1. Cilj

Učenje njemačkog jezika glavni je cilj izborne
nastave. Kod učenika će se poticati razvijanje
svijesti o važnosti i vrijednosti jezika te nužnosti
ovladavanja istim kao sredstvom komuniciranja
i sporazumijevanja.

 1. Obrazloženje cilja

Cilj je poštivanje pravopisne norme, pravilno
čitanje i pisanje, samostalno sastavljanje i
govorenje te poštivanje njemačkog jezika i
kulture.

 1. Očekivani ishodi/postignuća

- učenici će steći potrebne razine slušanja,
  govorenja, čitanja i pisanja ključne za
  sporazumijevanje na njemačkom jeziku

- naučiti jezikom usmeno i pisano izraziti svoje misli,
  osjećaje, stavove te razviti zanimanje, razumijevanje

 1. Način realizacije
 • Oblik

Izborna nastava

 2 sata tjedno, 70 sati godišnje

 • Sudionici

 

učenici 4. – 8. r. , učiteljica Nina Majnarić Mirković

 • Način učenja

- čitaju, pišu, govore, slušaju, pišu domaće uratke,
  rješavaju kvizove i druge jezične igre

- međusobno surađuju, grupno i u paru

 • Metode podučavanja

- učiteljica sastavlja plan i program izborne nastave,
  a potom individualno pristupa svakom učeniku
  procjenjujući prethodna znanja i planirajući sadržaje,
  metode i postupke primjerene svakom učeniku

- vodi liste praćenja, napredovanja učenika

 

 • Trajanje izvedbe

2 sata tjedno, 70 sati godišnje;

od rujna 2018. do lipnja 2019.

 1. Potrebni resursi

MT škole

 1. Način praćenja i provjere ishoda/postignuća

praćenje je kontinuirano, na redovnoj nastavi
trebaju biti vidljivi rezultati u pisanim i usmenim
provjerama

 1. Odgovorne osobe

učiteljica njemačkog jezika, Nina Majnarić Mirković


Izborna nastava informatike za učenike 7. i 8. razreda

 

1. Ciklus (razred)

 

 

 III. ciklus (7. i 8. razred)

 

2. Cilj

 

Učenici će biti osposobljeni za uporabu računala,
informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju,
radu i svakodnevnomu životu.

Razviti će algoritamski način razmišljanja, steći
vještine i sposobnosti primjene računala pri
rješavanju problema u različitim područjima primjene.

 

3. Obrazloženje cilja       (povezan s potrebama,     interesima učenika i   vrijednostima ŠK)

 

Za život u suvremenom svijetu važno je poznavanje

informacijsko-komunikacijske tehnologije,
njenih mogućnosti ali i potencijalnih opasnosti
te načina njihovog izbjegavanja i uspješnog rješavanja.

 

4. Očekivani
    ishodi/postignuća
    (Učenik će moći):

 

- objasniti moguće primjene računala

- nabrojiti dijelove strojne opreme računala i
  njihovu namjenu

- razlikovati vrste datoteka i obavljati osnovne
  operacije s mapama i datotekama

- koristiti se alatima programa za crtanje

- oblikovati tekst programom za rad s tekstom

- odgovorno i sigurno koristiti usluge Interneta

- snimati i obraditi zvučne i videozapise
  korištenjem odgovarajuće programske opreme

- izraditi i urediti prezentacije

- koristiti se alatima programa za izradu
  proračunskih tablica

- koristiti se alatima programa za izradu
   baza podataka

- stvoriti i urediti mrežnu stranicu

- koristiti naredbe programskog jezika za
  rješavanje jednostavnijih problema

 

5. Način realizacije:

 • Oblik


izborna učionička nastava

 • Sudionici


učenici i učitelj

 

 • Načini učenja

 

razgovor o nastavnom sadržaju, samostalan
ili grupni rad na računalu, samostalan
ili grupni rad pri rješavanju zadataka u radnoj
bilježnici, pisanje, crtanje

 

 • Metode poučavanja

 

izlaganje gradiva, demonstracija rada na računalu,
poticanje razgovora i diskusija, moderiranje
individualnog i grupnog rada, praćenje
učenika i pružanje povratnih informacija u
obliku usmenih komentara i pisanih brojčanih i
opisnih ocjena

 • Trajanje izvedbe


od rujna 2018. do lipnja 2019.

2 sata tjedno, 70 sati godišnje

 

6. Potrebni resursi

 

informatička učionica s dovoljnim brojem
računala koja imaju pristup internetu i
potrebnu strojnu i programsku opremu, papir
za ispis zadataka za vježbu i provjeru znanja.

 

 • Moguće teškoće

 

- neujednačenost računalne opreme
- nedovoljan broj računala za samostalan
  rad svakog učenika
- neplanirani kvarovi opreme

 

7. Način praćenja i provjere           ishoda i postignuća

 

kontinuirano individualno praćenje napretka
učenika te opisno i brojčano vrednovanje
ostvarenih rezultata

8. Odgovorne osobe

Nina Majnarić Mirković, učiteljica informatike


E DNEVNIK

Priloženi dokumenti:
e-D upute za roditelje.pdf

ODABRANI UDŽBENICI 19./20.
Priloženi dokumenti:
Odabrani udzbenici za 1-2.pdf

VREMENIK PISANIH PROVJERA
ŠKOLSKA NATJECANJA
INFORMACIJE O ŠKOLI
Priloženi dokumenti:
LETAK.pub

ČASOPIS OK ONLINE

ŠKOLSKI ZBOR BREZICE

VELIKI ODMOR

portal za osnovnoškolce kojeg sami stvaraju

EUROPSKA UNIJA

Nauči sve o EU kroz zabavu i igre

ZNANJE

                 

   

PORTAL ZA MLADE

 

ZA NAJMLAĐE

    

POMOĆI ĆE NAM

     

MEDIJSKI PORTALI

    

Anketa
Mislite li da je dobro to što više nema zaključivanja ocjena na kraju prvog polugodišta?
CMS za škole logo
Osnovna škola Dr. Branimira Markovića Ravna Gora / Ivana Mažuranića 22, HR-51314 Ravna Gora / os-bmarkovica-ravna-gora.skole.hr / ured@os-bmarkovica-ravna-gora.skole.hr
preskoči na navigaciju